2016/11/22

Cập nhật mobile first từ cổ máy tìm kiếm google

2016/11/22Thể loại : blog seotag : ,

Cập nhật mobile first

Cập nhật mobile first đã được cổ máy tìm kiếm google tiến hành thử nghiệm. Google sẽ bắt đầu cho index thêm trên phiên bản mobile và sử dụng cách thức xếp hạng từ khóa tìm kiếm trên mobile. Trường hợp thay thế nếu site của bạn không có phiên bản mobile thì google sẽ tiến hành xếp hạng dự vào phiên b...

Xem thêm »