» blog seo » Chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị của bạn

Chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị của bạn

Việc chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị giống như việc đóng vai trò là người mai mối cho bạn bè của bạn: Bạn muốn chọn từ khóa hoặc những người bạn tiềm năng, phù hợp nhất với chiến dịch của bạn hoặc người bạn kén chọn. Ví dụ: nếu bạn của bạn thích đi bộ, bạn có thể ghép cô ấy với ai đó thích ra ngoài.

lựa chọn từ khóa quản cáo

Sau đây là ba điều bạn nên thực hiện khi chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị của bạn:

Tạo các nhóm quảng cáo cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn để chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chọn từ khóa mà khách hàng của bạn sẽ sử dụng để mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và các từ khóa có liên quan đến nhau.

Nhận ý tưởng nhóm quảng cáo và từ khóa bằng cách sử dụng Công cụ nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh của chúng tôi.
Tạo nhóm quảng cáo
Trước khi bạn bắt đầu chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị của bạn, đảm bảo rằng nhóm quảng cáo cho từng chiến dịch của bạn được tổ chức theo sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Tốt nhất là bạn nên bắt đầu với những từ khóa mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đang quảng cáo. Sau đó, bạn có thể tạo quảng cáo liên quan đến những từ khóa này để chúng tôi có thể hiển thị cho khách hàng khi họ xem các trang web có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. ‘Bạn có thể giữ tài khoản của mình được tổ chức tốt hơn bằng cách nhóm các từ khóa của bạn theo sản phẩm hoặc dịch vụ của mình.
Ví dụ
Giả sử bạn đang tạo chiến dịch cho hiệu bánh của mình. Khi thiết lập chiến dịch của mình, bạn nên chia nhóm quảng cáo của bạn thành các loại sản phẩm khác nhau mà bạn bán.
Sau đây là ví dụ về nhóm quảng cáo được cấu trúc kém và nhóm quảng cáo được cấu trúc hiệu quả để bạn hiểu rõ hơn về cách tổ chức các nhóm quảng cáo của bạn:

Nhóm quảng cáo được cấu trúc kém                       Nhóm quảng cáo được cấu trúc hiệu quả

Nhóm quảng cáo: Hiệu bánh

Các từ khóa:

bánh quy sô-cô-la chip

bánh quy yến mạch

snickerdoodle

bánh sô-cô-la hạnh nhân phải nhai nhiều

bánh sô-cô-la hạnh nhân có quả hạch

bánh sô-cô-la đen hạnh nhân

bánh nướng nhỏ màu nhung đỏ

bánh nướng nhỏ vani

bánh nướng nhỏ sô-cô-la

Nhóm quảng cáo: Bánh quy

Từ khóa:

bánh quy sô-cô-la chip

bánh quy yến mạch

snickerdoodle

Nhóm quảng cáo: Bánh sô-cô-la hạnh nhân

Từ khóa:

bánh sô-cô-la hạnh nhân phải nhai nhiều

bánh sô-cô-la hạnh nhân có quả hạch

bánh sô-cô-la đen hạnh nhân

Nhóm quảng cáo: Bánh nướng nhỏ

Từ khóa:

bánh nướng nhỏ màu nhung đỏ

bánh nướng nhỏ vani

bánh nướng nhỏ sô-cô-la

Mẹo

Tạo thêm các từ khóa tương tự với những từ khóa đang hoạt động tốt cho bạn.

Chọn từ khóa

Danh sách từ khóa của nhóm quảng cáo của bạn giúp chúng tôi hiển thị quảng cáo của bạn trên các trang web có liên quan mà khách hàng của bạn truy cập. Thực hiện theo các hướng dẫn này để tạo danh sách từ khóa chất lượng cao:

Chọn từ khóa có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Tạo một bộ từ 5 đến 20 từ khóa liên quan chặt chẽ với nhau và với các quảng cáo trong nhóm quảng cáo đó. Từ khóa có hai hoặc ba từ (cụm từ) có khuynh hướng hoạt động hiệu quả nhất. Lưu ý rằng bạn có thể thêm tối đa 50 từ khóa vào một nhóm quảng cáo.

Chọn những từ khóa có liên quan đến nhau. Ví dụ: nếu bạn bán hoa, bạn có thể muốn thêm “hoa hồng” và “sô-cô-la” vào danh sách từ khóa của bạn. Bằng cách đó, từ khóa của bạn có thể hiển thị quảng cáo của bạn tới khách hàng có thể quan tâm tới việc mua một tá hoa hồng và một hộp sô-cô-la.

Chọn các từ khóa có liên quan đến các trang web mà khách hàng của bạn xem.

Nếu bạn có một thương hiệu mạnh và nổi tiếng, hãy bao gồm từ khóa được gắn thương hiệu.

Ví dụ

Nhóm quảng cáo: bánh sô-cô-la hạnh nhân

Từ khóa: bánh sô-cô-la hạnh nhân, bánh sô-cô-la đen hạnh nhân, bánh sô-cô-la hạnh nhân phải nhai nhiều, món tráng miệng, công thức làm bánh sô-cô-la hạnh nhân

Công nghệ của chúng tôi quét nội dung và địa chỉ web của trang web để xác định chủ đề chính của trang web. Sau đó, chúng tôi tự động sử dụng lựa chọn từ khóa và chủ đề, cộng với cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí và ngôn ngữ, cùng các cài đặt khác của bạn để đối sánh chủ đề với quảng cáo của bạn. Đôi khi, chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo khi từ khóa khớp với nội dung của trang mà một người đã duyệt gần đây.

Chọn từ khóa cho chiến dịch Mạng hiển thị của bạn
Rate this post

-Thể loại : blog seo -Tab :

  • Thông tin liên hệ