Cách dùng nofollow tag khi trích dẫn cho blogger được google vừa công bố

Cách dùng nofollow tag rất tốt trong việc sử dụng blog của google. Trong những ngày qua theo tin tức được cập nhật thì blogspot.com sẽ được google chuyển đổi thành googleblog.com nhằm giúp người dùng nhận ra khi họ đọc blog chính thức của Google.  Trước nay thì Blog của Google vẫn có đuôi…

Đọc tiếp