Mobile Friendly sẽ gia tăng mức ảnh hưởng vào năm 2017

Sau khi ra thông báo thông báo về việc sử dụng blog phải tối ưu tìm kiếm trên di động Google tiếp tục gửi đến các quản trị viên website toàn thế giới một thông báo mới với nội dung: “Sẽ gia tăng sức ảnh hưởng cho thuật toán Mobile Friendly – Thân thiện với…

Đọc tiếp