Đầu năm 2016 thuật toán seo thay đổi dịch vụ seo website tụt hạng nhiều

Đầu năm 2016 thuật toán seo thay đổi dịch vụ seo website tụt hạng nhiều. Các thuật toán google luôn thay đổi không ngừng qua các năm mà không phải bất kỳ ai cũng có đủ thời gian để theo dõi các thuật toán này ra đời và thay đổi như thế nào. Chính vì…

Đọc tiếp