Vào giữa tháng 4/2016 Google sẽ cập nhật user-agent cho Googlebot

Thông tin Google sẽ cập nhật user-agent, để đáp ứng và bắt kịp với sự thay đổi của công nghệ, Google tiến hành cập nhật định kỳ cho user-agent (“chuỗi” nhận dạng khi trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ web) trên smart-phone của Googlebot. xem thêm => Hiển nút cài đặt App trong Google analytics…

Đọc tiếp

28/03/2016 Thể loại : Tin tức seo Tab : , ,